فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پونک ۷۵ متری یک خواب نوساز

Tehran Province, Tehran, پونک، Iran

500.000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام 75 متر
500.000 تومان / روزانه
125,000.000 تومان / ماهانه
75 متر 1 پارکینگ 1 خواب

واحد های یک و دو خوابه میدان پاستور

Tehran Province, Tehran, میدان پاستور، Iran

300.000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام
300.000 تومان / روزانه
350.000 تومان / روزانه دو خواب
متر 1 پارکینگ

میرداماد واحد های یک خوابه،دو خوابه و سه خوابه لوکس

Tehran Province, Tehran, میرداماد، Iran

550.000 تومان / روزانه
1 تخت 80 متر
550.000 تومان / روزانه
650.000 تومان / دو خوابه
80 متر 1 پارکینگ 1 خواب

طالقانی ۱۰۰ و ۱۲۰ متری نوساز

Tehran Province, Tehran, District 6, خیابان طالقانی، Iran

400.000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام 100 متر
400.000 تومان / روزانه
450.000 تومان / روزانه دو خوابه
100 متر 1 پارکینگ 1 خواب

شهرک غرب ۱۱۵ متر دو خواب لوکس

شهرک قدس

600.000 تومان / روزانه
2 تخت 1 حمام
600.000 تومان / روزانه
14.000 تومان / ماهانه
متر

میرداماد آپارتمان ۹۰ متری نوساز

Tehran Province, Tehran, میرداماد، Iran

600.000 تومان / روزانه
2 تخت 1 حمام 90 متر
600.000 تومان / روزانه
15.000 تومان / ماهانه
90 متر 1 پارکینگ 2 خواب

۶۰ متری در مرکز شهر خیابان امام خمینی

Tehran Province, تهران، امام خمینی، Iran

300.000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام 60 متر
300.000 تومان / روزانه
6,500.000 تومان / ماهانه
60 متر 1 پارکینگ 1 خواب

شهرک غرب واحد های یک خوابه،دو خوابه و سه خواب نوساز

Tehran Province, Tehran, سعادت آباد، Iran

550.000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام 80 متر
550.000 تومان / روزانه
650.000 تومان / دو خواب
80 متر 1 پارکینگ 1 خواب

شیخ بهایی جنوبی واحد های یکخوابه،دو خوابه و سه خوابه لوکس

Tehran Province, Tehran, شیخ بهایی، Iran

550.000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام 80 متر
550.000 تومان / روزانه
650.000 تومان / دو خوابه
80 متر 1 پارکینگ 1 خواب

سعادت آباد ۸۰ متری یکخوابه شهرداری

Tehran Province, Tehran, سعادت آباد، Iran

500.000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام 80 متر
500.000 تومان / روزانه
13,000.000 تومان / ماهانه
80 متر 1 پارکینگ 1 خواب

نیاوران ۱۳۰ متر ۲ خواب لوکس نوساز

Tehran Province, Tehran, District 1, خیابان نیاوران، Iran

850.000 تومان / روزانه
2 تخت 5 حمام 130 متر
850.000 تومان / روزانه
20,000.000 تومان / ماهانه
130 متر 2 پارکینگ 2 خواب

پونک ۸۵ متر دو خواب نوساز

Tehran Province, Tehran, پونک، Iran

550.000 تومان / روزانه
2 تخت 1 حمام 85 متر
550.000 تومان / روزانه
85 متر 1 پارکینگ 2 خواب
تماس بگیرید