فیلتر کردن
مرتب بر اساس

میرداماد واحد های یک خوابه،دو خوابه و سه خوابه لوکس

Tehran Province, Tehran, میرداماد، Iran

550.000 تومان / روزانه
1 تخت 80 متر
550.000 تومان / روزانه
650.000 تومان / دو خوابه
80 متر 1 پارکینگ 1 خواب

شهرک غرب ۱۱۵ متر دو خواب لوکس

شهرک قدس

600.000 تومان / روزانه
2 تخت 1 حمام
600.000 تومان / روزانه
14.000 تومان / ماهانه
متر

میرداماد آپارتمان ۹۰ متری نوساز

Tehran Province, Tehran, میرداماد، Iran

600.000 تومان / روزانه
2 تخت 1 حمام 90 متر
600.000 تومان / روزانه
15.000 تومان / ماهانه
90 متر 1 پارکینگ 2 خواب

کریم خان مرکز شهر لوکس دو خوابه و ۳ خوابه

Tehran Province, Tehran, District 6, خیابان کریم خان زند، Iran

500.000 تومان / روزانه دو خواب
2 تخت 1 حمام 100 متر
500.000 تومان / روزانه دو خواب
600.000 تومان / روزانه سه خواب
100 متر 1 پارکینگ 2 خواب

شهرک غرب واحد های یک خوابه،دو خوابه و سه خواب نوساز

Tehran Province, Tehran, سعادت آباد، Iran

550.000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام 80 متر
550.000 تومان / روزانه
650.000 تومان / دو خواب
80 متر 1 پارکینگ 1 خواب

شیخ بهایی جنوبی واحد های یکخوابه،دو خوابه و سه خوابه لوکس

Tehran Province, Tehran, شیخ بهایی، Iran

550.000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام 80 متر
550.000 تومان / روزانه
650.000 تومان / دو خوابه
80 متر 1 پارکینگ 1 خواب

کردان ویلا ۵۰۰ متری نوساز

Tehran Province, Karaj, پل کردان، Iran

600.000 تومان / روزانه
2 تخت 1 حمام 120 متر
600.000 تومان / روزانه
120 متر 5 پارکینگ 2 خواب
تماس بگیرید