فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پونک ۷۵ متری یک خواب نوساز

Tehran Province, Tehran, پونک، Iran

500.000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام 75 متر
500.000 تومان / روزانه
125,000.000 تومان / ماهانه
75 متر 1 پارکینگ 1 خواب

واحد های یک و دو خوابه میدان پاستور

Tehran Province, Tehran, میدان پاستور، Iran

300.000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام
300.000 تومان / روزانه
350.000 تومان / روزانه دو خواب
متر 1 پارکینگ

طالقانی ۱۰۰ و ۱۲۰ متری نوساز

Tehran Province, Tehran, District 6, خیابان طالقانی، Iran

400.000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام 100 متر
400.000 تومان / روزانه
450.000 تومان / روزانه دو خوابه
100 متر 1 پارکینگ 1 خواب

سعادت آباد ۸۰ متری یکخوابه شهرداری

Tehran Province, Tehran, سعادت آباد، Iran

500.000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام 80 متر
500.000 تومان / روزانه
13,000.000 تومان / ماهانه
80 متر 1 پارکینگ 1 خواب

پونک ۸۵ متر دو خواب نوساز

Tehran Province, Tehran, پونک، Iran

550.000 تومان / روزانه
2 تخت 1 حمام 85 متر
550.000 تومان / روزانه
85 متر 1 پارکینگ 2 خواب
تماس بگیرید